Muzeum Historii Kielc

Test "Kielce - miasto wielu kultur"

Żródła do testu:

Jan Główka, Śladami Żydów kieleckich, Kielce 2009 r.

Kielce przez stulecia, Kielce 2014 r.

Stała wystawa historyczna "Z dziejów Kielc"

1. Co oznaczają litery znajdujące się w herbie miasta?

Herb Kielc

2. Początki osadnictwa mniejszości żydowskiej w Kielcach sięgają?

3. Który z poniższych budynków to budowla związana z religią żydowską?

Synagoga

Rynek

Zytnia

4. Język mniejszości żydowskiej to język?

5. Religia mniejszości żydowskiej to?

6. Cmentarz żydowski nazywamy?

7. Najwiekszy wzrost liczby ludności pochodzenia rosyjskiego na terenie Kielc nastąpił po

8. Religia dominująca wśród rosyjskiej mniejszości

9. Świątynie w wyznaniu prawosłanym nazywano?

10. W jakim roku powstała pierwsza cerkiew w Kielcach?

11. Zaznacz, która z poniższych budowli to cerkiew?

Katedra

Cerkiew

Kościół prawosławny

12. Ewangelicy pojawili się w Kielcach

13. Znani ewangelicy w Kielcach to:

14. Inicjatorem powołania Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach był